Şişirme (Üfleme) Yöntemi ile Plastik Şişe Üretimi

Şişirme yöntemi, plastik şişe üretiminde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Şişirme yöntemi, bir preform adı verilen ısıtmış plastik bir parçayı, şişe şeklini alacak şekilde bir kalıba yerleştirip, bu preformun havayla şişirilerek şişenin oluşmasını sağlayan bir üretim sürecidir. İşte şişirme ile plastik şişe üretiminin temel aşamaları:

  1. Preform Hazırlama: Şişirme yöntemi ile plastik şişe üretim süreci, öncelikle preform adı verilen ısıtmış plastik parçaların hazırlanmasıyla başlar. Preformlar, genellikle polietilentereftalat (PET) malzemesinden yapılır ve şişenin son şeklini alacak şekilde özel kalıplarda üretilir.

  2. Kalıp Hazırlama: Preformlar, şişenin son şeklini alacağı kalıplara yerleştirilir. Kalıplar, şişenin iç ve dış yüzey şeklini belirler ve şişenin boyutlarına ve tasarımına göre özel olarak hazırlanır.

  3. Şişirme: Preformlar kalıplara yerleştirildikten sonra, bir şişirme çubuğu ile preformun içine hava üflenir. Bu hava, preformun kalıp yüzeyine yapışmasını sağlar ve preform, kalıp yüzeyine tam olarak yerleşerek şişenin son şeklini almasını sağlar.

  4. Soğutma: Şişirme işleminden sonra, şişe kalıp içinde soğutulur. Soğutma süreci, şişenin istenen şekli ve boyutunu korumasına ve sertleşmesine yardımcı olur.

  5. Çekme (Stretching): Bazı plastik şişelerde, şişe üfleme aşamasından sonra çekme adı verilen bir adım da eklenir. Bu adımda, şişe, kalıp içinde gerilerek şişenin boyutunu ve mukavemetini artırmak için gerilir.

  6. Son İşlemler: Şişenin son şekli ve boyutu elde edildikten sonra, gerektiğinde şişeye ağız, kapak, etiket gibi ek parçalar da eklenir. Ayrıca, şişenin dış yüzeyine baskı uygulanabilir veya şişe üzerine etiket uygulanabilir.

Şişirme yöntemi, hızlı, verimli ve maliyet-etkin bir şekilde plastik şişelerin üretimini sağlar. Bu yöntem, içecek şişeleri, temizlik ürünleri şişeleri, kozmetik şişeleri ve daha birçok plastik şişe tipinin üretiminde kullanılır.